Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 nowa formuła - Kolejne etapy podziału mitotycznego komórki roślinnej.

Kolejne etapy podziału mitotycznego komórki roślinnej.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Na rysunkach przedstawiono kolejne etapy podziału mitotycznego komórki roślinnej.

Kolejne etapy podziału mitotycznego komórki roślinnej.

Na podstawie rysunków uporządkuj przedstawione w tabeli opisy etapów mitozy w kolejności ich zachodzenia w komórce roślinnej. Wpisz w tabelę numery 2.–5.

Spośród etapów podziału mitotycznego komórki przedstawionych na rysunkach (A–E) wybierz i podaj oznaczenie literowe tego etapu, na którym:

1. rozpoczynają się podział cytoplazmy i wytwarzanie ściany komórkowej

2. chromosomy są najlepiej widoczne i mogą być wykorzystywane do określenia
kariotypu komórki

Wybierz spośród poniższych (A–D) i zaznacz nazwę tkanki roślinnej, w której zachodzą intensywne podziały mitotyczne, oraz określ, jakie znaczenie dla rozwoju rośliny mają podziały komórek tej tkanki.

Kolejne etapy podziału mitotycznego komórki roślinnej.

Znaczenie: