Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła - Znaczenie jądra komórkowego w funkcjonowaniu organizmu jednokomórkowego – ameby.

Znaczenie jądra komórkowego w funkcjonowaniu organizmu jednokomórkowego – ameby.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie na hodowli ameb, którą podzielono na dwie próby: I i II.
W obydwu próbach była taka sama liczba komórek. Do komórek w każdej z prób wprowadzono mikropętle, przy czym:

• w próbie II – z komórek mikropętle wycofano bez usunięcia jąder komórkowych.
• w próbie I – z komórek za pomocą mikropętli usunięto jądra komórkowe,

Sposób przeprowadzenia doświadczenia przedstawiono na poniższych rysunkach.

Znaczenie jądra komórkowego w funkcjonowaniu organizmu jednokomórkowego – ameby.

a) Sformułuj problem badawczy opisanego doświadczenia.

b) Podaj, która grupa ameb – I czy II – była grupą kontrolną. Określ jej rolę
w interpretacji wyników doświadczenia.

c) Wyjaśnij, dlaczego ameby obumierały dopiero po pewnym czasie, a nie od razu po usunięciu jądra komórkowego.