Biologia: Arkusz maturalny z biologii 2018 poziom rozszerzony, nowa formuła - Pochodzenie zarodkowe skóry.

Pochodzenie zarodkowe skóry.

Arkusz maturalny z biologii 2018 poziom rozszerzony, nowa formuła

Wróć do listy

Na poniższym zdjęciu przedstawiono budowę skóry typową dla wielu przedstawicieli pewnej gromady kręgowców lądowych.

Pochodzenie zarodkowe skóry.

Określ przynależność systematyczną – gromadę – zwierzęcia, od którego pobrano tkankę, a następnie wykonano przedstawiony preparat. Odpowiedź uzasadnij, wskazując jedną
cechę budowy skóry charakterystyczną dla wszystkich zwierząt zaliczanych do tej gromady.

Dla każdej z wymienionych warstw skóry podaj nazwę listka zarodkowego, z którego
ta warstwa się rozwija.

1. Skóra właściwa:

2. Naskórek:

Wykaż, że gruczoły jadowe odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu organizmu, którego
budowę skóry przedstawiono na zdjęciu.