Biologia: 2016 maj sr - Zadanie 18.

Zadanie 18.

2016 maj sr

Wróć do listy

Płyny ustrojowe ryb kostnoszkieletowych żyjących w morzach są hipoosmotyczne w stosunku do otaczającej je wody, natomiast płyny ustrojowe ryb kostnoszkieletowych żyjących w wodach słodkich są hiperosmotyczne w stosunku do otaczającej je wody.

Na podstawie tekstu uzasadnij konieczność uzupełniania1. wody przez ryby morskie2. elektrolitów (jonów) przez ryby słodkowodne