Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej marzec 2021 NOWA FORMUŁA - PRÓBNY - Pompa jonowa Na +/K+ zależna od ATP

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej marzec 2021 NOWA FORMUŁA - PRÓBNY - Pompa jonowa Na +/K+ zależna od ATP

Pompa jonowa Na +/K+ zależna od ATP

Arkusz z biologii rozszerzonej marzec 2021 NOWA FORMUŁA - PRÓBNY

Wróć do listy

Pompa jonowa Na +/K+ zależna od ATP (czyli działająca jedynie w obecności ATP) to białko transportujące jony przez błonę komórkową: Na + na zewnątrz komórki, a K + do wnętrza
komórki, tzn. z miejsca o niskim stężeniu danego jonu do miejsca o wysokim jego stężeniu. Badacze postanowili sprawdzić aktywność dwóch wariantów tego białka pochodzących od nowo odkrytych szczepów bakterii Vib-7 i Rod-9 w zależności od temperatury i pH. Wyniki badań przedstawiono na poniższych wykresach.

 

Pompa jonowa Na +/K+ zależna od ATP

 

1. Określ optymalną temperaturę i wartość pH dla działania pompy jonowej Na +/K+ zależnej od ATP pochodzącej ze szczepu Vib-7.


Optymalna temperatura:

Optymalne pH:

 

2. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1. albo 2.

W temperaturze 35 °C i przy pH 6,5 szybciej transportować jony będzie wariant pompy Na +/K + pochodzący ze szczepu

 

Pompa jonowa Na +/K+ zależna od ATP

 

3. Wyjaśnij, dlaczego opisana we wstępie do zadania pompa jonowa Na +/K+ wymaga do działania ATP.

Pompa jonowa Na +/K+ zależna od ATP

Arkusz z biologii rozszerzonej marzec 2021 NOWA FORMUŁA - PRÓBNY

Wróć do listy

Pompa jonowa Na +/K+ zależna od ATP (czyli działająca jedynie w obecności ATP) to białko transportujące jony przez błonę komórkową: Na + na zewnątrz komórki, a K + do wnętrza
komórki, tzn. z miejsca o niskim stężeniu danego jonu do miejsca o wysokim jego stężeniu. Badacze postanowili sprawdzić aktywność dwóch wariantów tego białka pochodzących od nowo odkrytych szczepów bakterii Vib-7 i Rod-9 w zależności od temperatury i pH. Wyniki badań przedstawiono na poniższych wykresach.

 

Pompa jonowa Na +/K+ zależna od ATP

 

1. Określ optymalną temperaturę i wartość pH dla działania pompy jonowej Na +/K+ zależnej od ATP pochodzącej ze szczepu Vib-7.


Optymalna temperatura:

Optymalne pH:

 

2. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1. albo 2.

W temperaturze 35 °C i przy pH 6,5 szybciej transportować jony będzie wariant pompy Na +/K + pochodzący ze szczepu

 

Pompa jonowa Na +/K+ zależna od ATP

 

3. Wyjaśnij, dlaczego opisana we wstępie do zadania pompa jonowa Na +/K+ wymaga do działania ATP.