Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła - Identyfikacja pierwiastków

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła - Identyfikacja pierwiastków

Identyfikacja pierwiastków

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła

Wróć do listy

Na podstawie budowy atomów pierwiastków należących do grup 13.–17. i okresów 2.–6. układu okresowego uzupełnij poniższe zdanie. Wpisz symbol lub nazwę odpowiedniego pierwiastka, tak aby powstało zdanie prawdziwe.

Spośród pierwiastków należących do grup 13.–17. i okresów 2.–6.

• najmniejszy ładunek jądra ma atom:
• najmniejszy promień atomowy ma atom:
• największą wartość pierwszej energii jonizacji ma atom:

Identyfikacja pierwiastków

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła

Wróć do listy

Na podstawie budowy atomów pierwiastków należących do grup 13.–17. i okresów 2.–6. układu okresowego uzupełnij poniższe zdanie. Wpisz symbol lub nazwę odpowiedniego pierwiastka, tak aby powstało zdanie prawdziwe.

Spośród pierwiastków należących do grup 13.–17. i okresów 2.–6.

• najmniejszy ładunek jądra ma atom:
• najmniejszy promień atomowy ma atom:
• największą wartość pierwszej energii jonizacji ma atom: