Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - superciężkie jądra pierwiastków

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - superciężkie jądra pierwiastków

superciężkie jądra pierwiastków

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Aby otrzymać superciężkie jądra pierwiastków z końca 7. okresu, kaliforn Cf ⁹⁸ ₂₄₉ bombardowano jonami izotopu wapnia Ca²⁰ ₄₈. Podczas jednego z eksperymentów zarejestrowano przemianę:

superciężkie jądra pierwiastków

Napisz równanie reakcji rozpadu, której uległo jądro pierwiastka X. Uzupełnij wszystkie pola w poniższym schemacie.

superciężkie jądra pierwiastków

superciężkie jądra pierwiastków

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Aby otrzymać superciężkie jądra pierwiastków z końca 7. okresu, kaliforn Cf ⁹⁸ ₂₄₉ bombardowano jonami izotopu wapnia Ca²⁰ ₄₈. Podczas jednego z eksperymentów zarejestrowano przemianę:

superciężkie jądra pierwiastków

Napisz równanie reakcji rozpadu, której uległo jądro pierwiastka X. Uzupełnij wszystkie pola w poniższym schemacie.

superciężkie jądra pierwiastków