Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła - Reakcja utleniania propanalu. Redox.

Reakcja utleniania propanalu. Redox.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Reakcja utleniania propanalu odczynnikiem Tollensa przebiega zgodnie ze schematem:

Reakcja utleniania propanalu. Redox.

Równanie procesu redukcji:

Równanie procesu utleniania:

Reakcja utleniania propanalu. Redox.

Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równania procesów redukcji i utleniania zachodzących podczas opisanej reakcji. Uwzględnij fakt, że reakcja zachodzi w środowisku zasadowym. Następnie uzupełnij schemat, tak aby otrzymać sumaryczne równanie w formie jonowej skróconej opisanej reakcji utleniania propanalu.