Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła - W probówce I umieszczono kilka kryształków fenolu C6H5OH i dolano wody destylowanej.

W probówce I umieszczono kilka kryształków fenolu C6H5OH i dolano wody destylowanej.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła

Wróć do listy

W probówce I umieszczono kilka kryształków fenolu C6H5OH i dolano wody destylowanej. Następnie zawartość probówki ogrzano aż do powstania klarownego roztworu. Otrzymany roztwór ochłodzono do temperatury pokojowej i zaobserwowano, że zawartość probówki zmętniała. Do probówki II wprowadzono kilka kropli bezbarwnego alkoholu benzylowego C6H5CH2OH i dolano wody destylowanej. Zawartość probówki energicznie wymieszano i otrzymano mętną emulsję. Doświadczenie przeprowadzono pod wyciągiem.

Do przygotowanych w sposób opisany powyżej zawartości probówki I i zawartości probówkiII dodano pewien odczynnik. Zaobserwowano, że w probówce I powstał klarowny roztwór, a w probówce II nie stwierdzono zmiany wyglądu znajdującej się w niej emulsji.

Uzupełnij schemat doświadczenia – podkreśl wzór odczynnika, który dodano do mieszaniny fenolu z wodą i do mieszaniny alkoholu benzylowego z wodą.

W probówce I umieszczono kilka kryształków fenolu C6H5OH i dolano wody destylowanej.

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, której przebieg był przyczyną obserwowanych zmian po dodaniu wybranego odczynnika. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone reagentów organicznych.