Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) tego tripeptydu.

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) tego tripeptydu.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono sekwencję aminokwasów pewnego tripeptydu:
Phe-Gly-Cys
Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) tego tripeptydu. Pamiętaj, że w zastosowanej notacji umieszcza się z lewej strony kod aminokwasu, którego reszta zawiera wolną grupę aminową połączoną z atomem węgla α.

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) tego tripeptydu.