Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - wzory dipeptydów i tripeptydów

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - wzory dipeptydów i tripeptydów

wzory dipeptydów i tripeptydów

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Tripeptyd, którego wzór przedstawiono poniżej, jest zbudowany z reszt trzech aminokwasów.

wzory dipeptydów i tripeptydów

1. Oceń, czy cząsteczka tego tripeptydu jest chiralna. Odpowiedź uzasadnij.

Ocena:

Uzasadnienie:

 

2. Napisz nazwy zwyczajowe aminokwasów powstających w wyniku całkowitej hydrolizy przedstawionego tripeptydu.

wzory dipeptydów i tripeptydów

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Tripeptyd, którego wzór przedstawiono poniżej, jest zbudowany z reszt trzech aminokwasów.

wzory dipeptydów i tripeptydów

1. Oceń, czy cząsteczka tego tripeptydu jest chiralna. Odpowiedź uzasadnij.

Ocena:

Uzasadnienie:

 

2. Napisz nazwy zwyczajowe aminokwasów powstających w wyniku całkowitej hydrolizy przedstawionego tripeptydu.