Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Laktamy powstają w wyniku kondensacji niektórych aminokwasów.

Laktamy powstają w wyniku kondensacji niektórych aminokwasów.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Laktamy to związki, które powstają w wyniku wewnątrzcząsteczkowej kondensacji niektórych aminokwasów. W reakcji biorą udział: grupa karboksylowa i grupa aminowa znajdująca się np. przy 4., 5. lub 6. atomie węgla łańcucha aminokwasu. Przykładem laktamu jest związek o wzorze

Laktamy powstają w wyniku kondensacji niektórych aminokwasów.

Spośród poniższych nazw wybierz nazwę aminokwasu, z którego otrzymano laktam o podanym wzorze. Zaznacz wybraną odpowiedź.

A. kwas 2-amino-4-metylopentanowy
B. kwas 4-amino-3,4-dimetylobutanowy
C. kwas 4-amino-3-metylopentanowy
D. kwas 4-metylo-4-aminopentanowy