Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - diamid kwasu węglowego – mocznik

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - diamid kwasu węglowego – mocznik

diamid kwasu węglowego – mocznik

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Mocznik o wzorze CO(NH2)2 jest diamidem kwasu węglowego. W wyniku ogrzewania krystalicznego mocznika wydziela się amoniak i powstaje dimocznik (biuret).

Napisz równanie opisanej reakcji prowadzącej do powstania dimocznika. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych. Następnie wybierz i podkreśl nazwę wiązania, które powstało w reakcji kondensacji mocznika, oraz podaj nazwę grupy związków wielkocząsteczkowych, w których występuje takie samo wiązanie.


Równanie reakcji:

Nazwa wiązania:    amidowe    estrowe    wodorowe

Nazwa grupy związków:

diamid kwasu węglowego – mocznik

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Mocznik o wzorze CO(NH2)2 jest diamidem kwasu węglowego. W wyniku ogrzewania krystalicznego mocznika wydziela się amoniak i powstaje dimocznik (biuret).

Napisz równanie opisanej reakcji prowadzącej do powstania dimocznika. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych. Następnie wybierz i podkreśl nazwę wiązania, które powstało w reakcji kondensacji mocznika, oraz podaj nazwę grupy związków wielkocząsteczkowych, w których występuje takie samo wiązanie.


Równanie reakcji:

Nazwa wiązania:    amidowe    estrowe    wodorowe

Nazwa grupy związków: