Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła - Mocznik. Diamid kwasu octowego.

Mocznik. Diamid kwasu octowego.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Mocznik o wzorze CO(NH2)2 jest diamidem kwasu węglowego. W wyniku ogrzewania
krystalicznego mocznika wydziela się amoniak i powstaje dimocznik (biuret).

Równanie reakcji:

 

Nazwa wiązania: amidowe estrowe wodorowe

Nazwa grupy związków:

Napisz równanie opisanej reakcji prowadzącej do powstania dimocznika. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych. Następnie wybierz i podkreśl nazwę wiązania, które powstało w reakcji kondensacji mocznika, oraz podaj nazwę grupy związków wielkocząsteczkowych, w których występuje takie samo wiązanie.