Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Kształt cząsteczek siarkowodoru, siarczku węgla, metanu

Kształt cząsteczek siarkowodoru, siarczku węgla, metanu

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Poniżej podano wzory następujących cząsteczek i jonów:
H2S

CS2

CH4

NH+4

CO2

H3O+

Spośród drobin, których wzory podano powyżej, wybierz wszystkie, które odpowiadają opisowi podanemu w tabeli. Napisz ich wzory.

Kształt cząsteczek siarkowodoru, siarczku węgla, metanu