Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021 - Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021 - Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna

Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Odważkę czystego węglanu magnezu o masie 8,4 g ogrzewano w piecu nagrzanym do temperatury T, w której ta sól ulega rozkładowi termicznemu – zgodnie z równaniem:

MgCO3 MgO + CO2

 

1. W czasie ogrzewania węglanu magnezu mierzono w dziesięciominutowych odstępach sumaryczną ilość powstałego gazowego produktu termicznego rozkładu tej soli. Następnie
obliczono masę nierozłożonego węglanu magnezu w każdym momencie pomiaru.


Oblicz i wpisz do tabeli brakujące wartości masy (w gramach) nierozłożonego węglanu magnezu zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku. Następnie narysuj wykres przedstawiający zależność masy węglanu magnezu od czasu prowadzenia jego termicznego rozkładu.

 

Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna

 

2. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

 

Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna

Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Odważkę czystego węglanu magnezu o masie 8,4 g ogrzewano w piecu nagrzanym do temperatury T, w której ta sól ulega rozkładowi termicznemu – zgodnie z równaniem:

MgCO3 MgO + CO2

 

1. W czasie ogrzewania węglanu magnezu mierzono w dziesięciominutowych odstępach sumaryczną ilość powstałego gazowego produktu termicznego rozkładu tej soli. Następnie
obliczono masę nierozłożonego węglanu magnezu w każdym momencie pomiaru.


Oblicz i wpisz do tabeli brakujące wartości masy (w gramach) nierozłożonego węglanu magnezu zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku. Następnie narysuj wykres przedstawiający zależność masy węglanu magnezu od czasu prowadzenia jego termicznego rozkładu.

 

Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna

 

2. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

 

Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna