Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Budowa atomu – promienie atomowe

Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Budowa atomu – promienie atomowe

Budowa atomu – promienie atomowe

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

W poniższej tabeli podano wartości promieni atomowych r1, r2, r3 i r4 atomów czterech pierwiastków.

Budowa atomu – promienie atomowe

Uzupełnij poniższą tabelę. Na podstawie zmienności promieni atomów w grupach i okresach przyporządkuj wymienionym pierwiastkom wartości promieni atomowych ich atomów.

Budowa atomu – promienie atomowe

Budowa atomu – promienie atomowe

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

W poniższej tabeli podano wartości promieni atomowych r1, r2, r3 i r4 atomów czterech pierwiastków.

Budowa atomu – promienie atomowe

Uzupełnij poniższą tabelę. Na podstawie zmienności promieni atomów w grupach i okresach przyporządkuj wymienionym pierwiastkom wartości promieni atomowych ich atomów.

Budowa atomu – promienie atomowe