Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021 - cząsteczki kwasu etanowego tworzące dimer

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021 - cząsteczki kwasu etanowego tworzące dimer

cząsteczki kwasu etanowego tworzące dimer

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Cząsteczki kwasu etanowego mogą tworzyć dimer:

cząsteczki kwasu etanowego tworzące dimer

Dimer ten występuje w stanie gazowym oraz w roztworach kwasu etanowego w rozpuszczalnikach nietworzących z nim wiązań wodorowych.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

Przedstawiony w informacji dimer powstaje w wyniku tworzenia się wiązań (kowalencyjnych / jonowych / wodorowych) między cząsteczkami kwasu etanowego. Rozcieńczony roztwór
kwasu etanowego w wodzie (nie zawiera dimerów / zawiera dimery), ponieważ woda (nie tworzy wiązań wodorowych / tworzy wiązania wodorowe) z cząsteczkami kwasu etanowego.

cząsteczki kwasu etanowego tworzące dimer

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Cząsteczki kwasu etanowego mogą tworzyć dimer:

cząsteczki kwasu etanowego tworzące dimer

Dimer ten występuje w stanie gazowym oraz w roztworach kwasu etanowego w rozpuszczalnikach nietworzących z nim wiązań wodorowych.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

Przedstawiony w informacji dimer powstaje w wyniku tworzenia się wiązań (kowalencyjnych / jonowych / wodorowych) między cząsteczkami kwasu etanowego. Rozcieńczony roztwór
kwasu etanowego w wodzie (nie zawiera dimerów / zawiera dimery), ponieważ woda (nie tworzy wiązań wodorowych / tworzy wiązania wodorowe) z cząsteczkami kwasu etanowego.