Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - identyfikacja pierwiastków chemicznych

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - identyfikacja pierwiastków chemicznych

identyfikacja pierwiastków chemicznych

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono wzory elektronowe cząsteczek dwóch pierwiastków, oznaczonych umownie literami A i D. Oba pierwiastki należą do drugiego okresu układu okresowego.

 

identyfikacja pierwiastków chemicznych

 

Zidentyfikuj pierwiastki A i D, a następnie uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

Większy ładunek jądra ma atom pierwiastka oznaczonego literą (A / D). Mniejszy promień atomowy ma atom pierwiastka oznaczonego literą (A / D).

identyfikacja pierwiastków chemicznych

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono wzory elektronowe cząsteczek dwóch pierwiastków, oznaczonych umownie literami A i D. Oba pierwiastki należą do drugiego okresu układu okresowego.

 

identyfikacja pierwiastków chemicznych

 

Zidentyfikuj pierwiastki A i D, a następnie uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

Większy ładunek jądra ma atom pierwiastka oznaczonego literą (A / D). Mniejszy promień atomowy ma atom pierwiastka oznaczonego literą (A / D).