Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - kwasy i zasady – klasyfikacja zgodna z teorią Brønsteda–Lowry`ego

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - kwasy i zasady – klasyfikacja zgodna z teorią Brønsteda–Lowry`ego

kwasy i zasady – klasyfikacja zgodna z teorią Brønsteda–Lowry`ego

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Jon CH3COO występujący w wodnym roztworze octanu sodu jest niezbyt mocną zasadą Brønsteda, która reaguje z cząsteczką wody zgodnie z równaniem:

 

kwasy i zasady – klasyfikacja zgodna z teorią Brønsteda–Lowry`ego


Równowagę tej reakcji opisuje stała dysocjacji zasadowej Kb, wyrażona następującym
równaniem:

kwasy i zasady – klasyfikacja zgodna z teorią Brønsteda–Lowry`ego

 

Iloczyn stałej dysocjacji kwasowej Ka kwasu CHCOOH i stałej dysocjacji zasadowej Kb sprzężonej z nim zasady CH3COOjest równy iloczynowi jonowemu wody: KaKb = Kw. W temperaturze 25ºC iloczyn jonowy wody jest równy Kw = 1, 0 * 10⁻¹⁴.

Oblicz pH wodnego roztworu octanu sodu o stężeniu 0,05 mol*dm⁻³ w temperaturze 25 ºC. Przyjmij, że reakcji z wodą ulega mniej niż 5% anionów octanowych

kwasy i zasady – klasyfikacja zgodna z teorią Brønsteda–Lowry`ego

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Jon CH3COO występujący w wodnym roztworze octanu sodu jest niezbyt mocną zasadą Brønsteda, która reaguje z cząsteczką wody zgodnie z równaniem:

 

kwasy i zasady – klasyfikacja zgodna z teorią Brønsteda–Lowry`ego


Równowagę tej reakcji opisuje stała dysocjacji zasadowej Kb, wyrażona następującym
równaniem:

kwasy i zasady – klasyfikacja zgodna z teorią Brønsteda–Lowry`ego

 

Iloczyn stałej dysocjacji kwasowej Ka kwasu CHCOOH i stałej dysocjacji zasadowej Kb sprzężonej z nim zasady CH3COOjest równy iloczynowi jonowemu wody: KaKb = Kw. W temperaturze 25ºC iloczyn jonowy wody jest równy Kw = 1, 0 * 10⁻¹⁴.

Oblicz pH wodnego roztworu octanu sodu o stężeniu 0,05 mol*dm⁻³ w temperaturze 25 ºC. Przyjmij, że reakcji z wodą ulega mniej niż 5% anionów octanowych