Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła - lotność związków

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła - lotność związków

lotność związków

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła

Wróć do listy

W poniższej tabeli podano wzory dwóch związków organicznych: alkoholu benzylowego i etylobenzenu, a także wartości masy molowej oraz temperatury wrzenia tych związków

lotność związków

Rozstrzygnij, który związek alkohol benzylowy czy etylobenzen jest substancją bardziej lotną. Wyjaśnij, dlaczego alkohol benzylowy i etylobenzen znacznie różnią się wartościami temperatury wrzenia. Odnieś się do wpływu różnicy w budowie cząsteczek obu związków na ich właściwości fizykochemiczne.

Rozstrzygnięcie:

Wyjaśnienie:

lotność związków

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła

Wróć do listy

W poniższej tabeli podano wzory dwóch związków organicznych: alkoholu benzylowego i etylobenzenu, a także wartości masy molowej oraz temperatury wrzenia tych związków

lotność związków

Rozstrzygnij, który związek alkohol benzylowy czy etylobenzen jest substancją bardziej lotną. Wyjaśnij, dlaczego alkohol benzylowy i etylobenzen znacznie różnią się wartościami temperatury wrzenia. Odnieś się do wpływu różnicy w budowie cząsteczek obu związków na ich właściwości fizykochemiczne.

Rozstrzygnięcie:

Wyjaśnienie: