Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - masa atomowa, a liczba masowa

Chemia: Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień - masa atomowa, a liczba masowa

masa atomowa, a liczba masowa

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

masa atomowa, a liczba masowa

masa atomowa, a liczba masowa

Arkusz diagnostyczny z chemii 2022 grudzień

Wróć do listy

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

masa atomowa, a liczba masowa