Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021 - obliczenia z uwzględnieniem mola

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021 - obliczenia z uwzględnieniem mola

obliczenia z uwzględnieniem mola

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Na wykresie przedstawiono zależność rozpuszczalności w wodzie dwóch soli – KCrOi Pb(NO)– od temperatury.

 

obliczenia z uwzględnieniem mola

 

1. Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane na poniższym schemacie.

 

obliczenia z uwzględnieniem mola

 

Napisz wartość temperatury 𝒕, a następnie uzupełnij poniższe zdanie dotyczące mieszanin otrzymanych w obu zlewkach po ogrzaniu ich zawartości do temperatury 𝒕. Wybierz i podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

𝑡 =

Roztwór w zlewce I jest (nienasycony / nasycony), a jego stężenie wyrażone w procentach masowych jest (mniejsze niż / takie samo jak / większe niż) stężenie roztworu wyrażone w procentach masowych w zlewce II.

 

2. Do 100 gramów nasyconego roztworu azotanu(V) ołowiu(II) o temperaturze 32 °C dodano 100 gramów nasyconego roztworu chromianu(VI) potasu o temperaturze 32 °C. W wyniku
przemiany zilustrowanej poniższym równaniem wytrącił się osad.

Pb²⁺ + CrO₄²⁻ PbCrO

Oblicz masę otrzymanego osadu. Wskaż substancję użytą w nadmiarze – podaj jej wzór lub nazwę. Przyjmij, że opisana przemiana przebiegła z wydajnością równą 100%.

Masy molowe równe:

𝑴KCrO= 194 g∙mol⁻¹,
𝑴Pb(NO)2 = 331 g∙mol⁻¹,
𝑴PbCrO= 323 g∙mol⁻¹.

 

Obliczenia:
Masa osadu
:
W nadmiarze użyto:

obliczenia z uwzględnieniem mola

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Na wykresie przedstawiono zależność rozpuszczalności w wodzie dwóch soli – KCrOi Pb(NO)– od temperatury.

 

obliczenia z uwzględnieniem mola

 

1. Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane na poniższym schemacie.

 

obliczenia z uwzględnieniem mola

 

Napisz wartość temperatury 𝒕, a następnie uzupełnij poniższe zdanie dotyczące mieszanin otrzymanych w obu zlewkach po ogrzaniu ich zawartości do temperatury 𝒕. Wybierz i podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

𝑡 =

Roztwór w zlewce I jest (nienasycony / nasycony), a jego stężenie wyrażone w procentach masowych jest (mniejsze niż / takie samo jak / większe niż) stężenie roztworu wyrażone w procentach masowych w zlewce II.

 

2. Do 100 gramów nasyconego roztworu azotanu(V) ołowiu(II) o temperaturze 32 °C dodano 100 gramów nasyconego roztworu chromianu(VI) potasu o temperaturze 32 °C. W wyniku
przemiany zilustrowanej poniższym równaniem wytrącił się osad.

Pb²⁺ + CrO₄²⁻ PbCrO

Oblicz masę otrzymanego osadu. Wskaż substancję użytą w nadmiarze – podaj jej wzór lub nazwę. Przyjmij, że opisana przemiana przebiegła z wydajnością równą 100%.

Masy molowe równe:

𝑴KCrO= 194 g∙mol⁻¹,
𝑴Pb(NO)2 = 331 g∙mol⁻¹,
𝑴PbCrO= 323 g∙mol⁻¹.

 

Obliczenia:
Masa osadu
:
W nadmiarze użyto: