Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Sekwencja aminokwasów w peptydach – analiza składu

Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Sekwencja aminokwasów w peptydach – analiza składu

Sekwencja aminokwasów w peptydach – analiza składu

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

Sekwencję aminokwasów w peptydach przedstawia się najczęściej za pomocą trzyliterowych kodów aminokwasów. W tej notacji z lewej strony umieszcza się kod aminokwasu, którego reszta zawiera wolną grupę aminową połączoną z atomem węgla α (tzw. Nkoniec). Analiza składu pewnego pentapeptydu wykazuje, że powstał on z pięciu różnych aminokwasów. Cztery z aminokwasów, które zidentyfikowano podczas analizy, to: Gly, Cys, Phe, Leu. Piąty aminokwas, którego nie udało się zidentyfikować, oznaczono jako Xxx. Ustalono ponadto, że ten aminokwas stanowi Nkoniec peptydu.
Podczas częściowej hydrolizy badanego pentapeptydu otrzymano następujące peptydy:

CysLeuPhe   GlyCysLeu   XxxGly   LeuPhe

 

1. Napisz sekwencję aminokwasów analizowanego pentapeptydu. Zastosuj oznaczenie Xxx niezidentyfikowanego aminokwasu.

2. W celu zidentyfikowania aminokwasu Xxx przeprowadzono reakcję peptydu z izotiocyjanianem fenylu o wzorze C6H5NCS. Ten związek reaguje wyłącznie z Nkońcowym aminokwasem peptydu, a w wyniku kolejnych przemian otrzymuje się pochodną fenylotiohydantoiny oraz peptyd o łańcuchu krótszym o jedną resztę aminokwasową. Poniżej przedstawiono schemat tego procesu.

Sekwencja aminokwasów w peptydach – analiza składu

We wzorze pochodnej fenylotiohydantoiny grupa R oznacza łańcuch boczny Nkońcowego aminokwasu analizowanego peptydu.
Badany pentapeptyd poddano opisanemu procesowi i ustalono, że uzyskana pochodna fenylotiohydantoiny ma masę molową równą 206 g * mol1.


Oblicz masę molową grupy R aminokwasu Xxx oraz zidentyfikuj badany aminokwas napisz trzyliterowy kod tego aminokwasu.

Sekwencja aminokwasów w peptydach – analiza składu

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

Sekwencję aminokwasów w peptydach przedstawia się najczęściej za pomocą trzyliterowych kodów aminokwasów. W tej notacji z lewej strony umieszcza się kod aminokwasu, którego reszta zawiera wolną grupę aminową połączoną z atomem węgla α (tzw. Nkoniec). Analiza składu pewnego pentapeptydu wykazuje, że powstał on z pięciu różnych aminokwasów. Cztery z aminokwasów, które zidentyfikowano podczas analizy, to: Gly, Cys, Phe, Leu. Piąty aminokwas, którego nie udało się zidentyfikować, oznaczono jako Xxx. Ustalono ponadto, że ten aminokwas stanowi Nkoniec peptydu.
Podczas częściowej hydrolizy badanego pentapeptydu otrzymano następujące peptydy:

CysLeuPhe   GlyCysLeu   XxxGly   LeuPhe

 

1. Napisz sekwencję aminokwasów analizowanego pentapeptydu. Zastosuj oznaczenie Xxx niezidentyfikowanego aminokwasu.

2. W celu zidentyfikowania aminokwasu Xxx przeprowadzono reakcję peptydu z izotiocyjanianem fenylu o wzorze C6H5NCS. Ten związek reaguje wyłącznie z Nkońcowym aminokwasem peptydu, a w wyniku kolejnych przemian otrzymuje się pochodną fenylotiohydantoiny oraz peptyd o łańcuchu krótszym o jedną resztę aminokwasową. Poniżej przedstawiono schemat tego procesu.

Sekwencja aminokwasów w peptydach – analiza składu

We wzorze pochodnej fenylotiohydantoiny grupa R oznacza łańcuch boczny Nkońcowego aminokwasu analizowanego peptydu.
Badany pentapeptyd poddano opisanemu procesowi i ustalono, że uzyskana pochodna fenylotiohydantoiny ma masę molową równą 206 g * mol1.


Oblicz masę molową grupy R aminokwasu Xxx oraz zidentyfikuj badany aminokwas napisz trzyliterowy kod tego aminokwasu.