Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - wzór empiryczny i rzeczywisty związku chemicznego

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - wzór empiryczny i rzeczywisty związku chemicznego

wzór empiryczny i rzeczywisty związku chemicznego

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Do całkowitego spalenia próbki zawierającej 8,43·10²² cząsteczek pewnego węglowodoru zużyto 15,68 dm³ tlenu odmierzonego w warunkach normalnych. W reakcji wydzieliło się 18,48 g tlenku węgla(IV).

Ustal na podstawie obliczeń wzór sumaryczny tego węglowodoru.

wzór empiryczny i rzeczywisty związku chemicznego

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Do całkowitego spalenia próbki zawierającej 8,43·10²² cząsteczek pewnego węglowodoru zużyto 15,68 dm³ tlenu odmierzonego w warunkach normalnych. W reakcji wydzieliło się 18,48 g tlenku węgla(IV).

Ustal na podstawie obliczeń wzór sumaryczny tego węglowodoru.