Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - wzory półstrukturalne wybranych węglowodorów

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - wzory półstrukturalne wybranych węglowodorów

wzory półstrukturalne wybranych węglowodorów

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne wybranych węglowodorów – związków X, Y i Q.

wzory półstrukturalne wybranych węglowodorów

1. W reakcji związku X z bromowodorem powstaje mieszanina związków A i B. Ogrzewanie związku A w alkoholowym roztworze wodorotlenku potasu prowadzi do otrzymania związku X jako jedynego produktu organicznego reakcji eliminacji.

Napisz nazwę systematyczną związku A i narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) związku B.

 

wzory półstrukturalne wybranych węglowodorów

 

2. Rozstrzygnij, czy główny produkt addycji wody do związku Y w obecności katalizatora H3O+ jest taki sam jak główny produkt addycji wody do związku Q prowadzonej w tych samych warunkach. Odpowiedź uzasadnij. W uzasadnieniu odnieś się do konsekwencji różnicy w budowie cząsteczek.

Rozstrzygnięcie:
Uzasadnienie:

 

 

3. Utlenianie alkenów w zakwaszonym wodnym roztworze KMnO4 przebiega w podwyższonej temperaturze zgodnie ze schematem:

 

wzory półstrukturalne wybranych węglowodorów

 

4. Jednym z produktów utleniania związku X, Y albo Q jest keton.

Napisz nazwę systematyczną alkenu, którego jednym z produktów utleniania jest keton, i narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) tego ketonu.

 

wzory półstrukturalne wybranych węglowodorów

 

 

5. W reakcji utleniania węglowodoru X powstają dwa związki organiczne różniące się wartością stałej dysocjacji 𝐾a.

Wybierz związek, który ma wyższą wartość stałej dysocjacji 𝑲𝐚, i napisz wzór półstrukturalny (grupowy) organicznego produktu reakcji tego związku z wodorotlenkiem potasu.

wzory półstrukturalne wybranych węglowodorów

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne wybranych węglowodorów – związków X, Y i Q.

wzory półstrukturalne wybranych węglowodorów

1. W reakcji związku X z bromowodorem powstaje mieszanina związków A i B. Ogrzewanie związku A w alkoholowym roztworze wodorotlenku potasu prowadzi do otrzymania związku X jako jedynego produktu organicznego reakcji eliminacji.

Napisz nazwę systematyczną związku A i narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) związku B.

 

wzory półstrukturalne wybranych węglowodorów

 

2. Rozstrzygnij, czy główny produkt addycji wody do związku Y w obecności katalizatora H3O+ jest taki sam jak główny produkt addycji wody do związku Q prowadzonej w tych samych warunkach. Odpowiedź uzasadnij. W uzasadnieniu odnieś się do konsekwencji różnicy w budowie cząsteczek.

Rozstrzygnięcie:
Uzasadnienie:

 

 

3. Utlenianie alkenów w zakwaszonym wodnym roztworze KMnO4 przebiega w podwyższonej temperaturze zgodnie ze schematem:

 

wzory półstrukturalne wybranych węglowodorów

 

4. Jednym z produktów utleniania związku X, Y albo Q jest keton.

Napisz nazwę systematyczną alkenu, którego jednym z produktów utleniania jest keton, i narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) tego ketonu.

 

wzory półstrukturalne wybranych węglowodorów

 

 

5. W reakcji utleniania węglowodoru X powstają dwa związki organiczne różniące się wartością stałej dysocjacji 𝐾a.

Wybierz związek, który ma wyższą wartość stałej dysocjacji 𝑲𝐚, i napisz wzór półstrukturalny (grupowy) organicznego produktu reakcji tego związku z wodorotlenkiem potasu.