Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Reakcja rozpadu promieniotwórczego radonu.

Reakcja rozpadu promieniotwórczego radonu.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Radon jest pierwiastkiem promieniotwórczym, którego najbardziej rozpowszechniony izotop to W przyrodzie powstaje on bezpośrednio z rozpadu 226Ra. Okres półtrwania 222Rn jest równy 3,8 dnia, a inne izotopy tego pierwiastka są jeszcze mniej trwałe, więc wykazuje
on dużą aktywność promieniotwórczą.
Na podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2002.

Zawartość radonu w powietrzu pobranym z kopalni wynosi 4·10^13 atomów w 1 m3.
Oblicz, po jakim czasie zawartość radonu zmaleje do 5·10^12 atomów w 1 m3.

 

 

Napisz równanie reakcji powstawania 222Rn z 226Ra. Uzupełnij wszystkie pola w poniższym schemacie.

Reakcja rozpadu promieniotwórczego radonu.