Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła - Jądra atomowe niektórych izotopów ciężkich pierwiastków bombardowane neutronami ulegająrozszczepieniu…

Jądra atomowe niektórych izotopów ciężkich pierwiastków bombardowane neutronami ulegająrozszczepieniu…

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła

Wróć do listy

Jądra atomowe niektórych izotopów ciężkich pierwiastków bombardowane neutronami ulegają
rozszczepieniu, czyli rozpadowi na mniejsze fragmenty. Jedną z możliwych reakcji
rozszczepienia jądra 235 U przedstawia poniższy schemat.

Jądra atomowe niektórych izotopów ciężkich pierwiastków bombardowane neutronami ulegająrozszczepieniu…

Uzupełnij poniższą tabelę. Na podstawie informacji wstępnej wpisz symbol pierwiastka E
oraz liczbę neutronów (a), wyemitowanych podczas przedstawionej reakcji rozszczepienia
jednego jądra

Jądra atomowe niektórych izotopów ciężkich pierwiastków bombardowane neutronami ulegająrozszczepieniu… Jądra atomowe niektórych izotopów ciężkich pierwiastków bombardowane neutronami ulegająrozszczepieniu…