Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła - Konfiguracje elektronowego pierwiastków.

Konfiguracje elektronowego pierwiastków.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Atomy pewnego pierwiastka oznaczonego umownie symbolem X mają w stanie podstawowym następującą konfigurację elektronową:

Konfiguracje elektronowego pierwiastków. Konfiguracje elektronowego pierwiastków.

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.