Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2018 nowa formuła - Oblicz bezwzględną masę (wyrażoną w gramach) jednego atomu tego izotopu galu.

Oblicz bezwzględną masę (wyrażoną w gramach) jednego atomu tego izotopu galu.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Gal występuje w przyrodzie w postaci mieszaniny dwóch izotopów. Na 3 atomy pierwszego izotopu galu o masie atomowej 68,926 u przypadają 2 atomy drugiego izotopu galu o masie atomowej mx. Średnia masa atomowa galu jest równa 69,723 u.

Na podstawie: J. Sawicka i inni, Tablice chemiczne, Gdańsk 2002.

Na podstawie powyższych danych oblicz bezwzględną masę (wyrażoną w gramach) jednego atomu tego izotopu galu, który ma mniejszą masę atomową.

Oblicz bezwzględną masę (wyrażoną w gramach) jednego atomu tego izotopu galu.