Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła - Powłoki elektronowe atomu germanu.

Powłoki elektronowe atomu germanu.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Atomy pierwiastków chemicznych mogą występować w różnych stanach energetycznych. Stan o najniższej energii nazywamy podstawowym, a stany o energiach wyższych – wzbudzonymi.
Na podstawie: W. Kołos, Elementy chemii kwantowej sposobem niematematycznym wyłożone, Warszawa 1984.

Atom germanu w stanie podstawowym ma dwa sparowane elektrony walencyjne
w podpowłoce 4s i dwa niesparowane elektrony walencyjne w podpowłoce 4p.

Oceń, czy możliwe jest obsadzenie elektronami podpowłok 4s i 4p w atomie germanu w sposób przedstawiony poniżej. Odpowiedź uzasadnij.

Powłoki elektronowe atomu germanu.