Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Dwuujemny jon pierwiastka.

Dwuujemny jon pierwiastka.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Dwa pierwiastki oznaczono umownie literami X i Z. Dwuujemny jon pierwiastka Z ma konfigurację elektronową

Dwuujemny jon pierwiastka.

w stanie podstawowym. Pierwiastki X i Z tworzą związek XZ2, w którym stosunek masowy pierwiastka X do pierwiastka Z jest równy 3 : 16.

Cząsteczka tego związku ma budowę liniową.

Napisz wzór sumaryczny związku opisanego w informacji, zastępując umowne oznaczenia X i Z symbolami pierwiastków. Podaj typ hybrydyzacji (sp, sp2, sp3) orbitali walencyjnych atomu pierwiastka X tworzącego związek XZ2 oraz napisz liczbę wiązań
typu σ i liczbę wiązań typu π występujących w cząsteczce opisanego związku chemicznego.

Wzór sumaryczny: ………………………………..

Typ hybrydyzacji: ………………………………..

Liczba wiązań typu σ: ……………………………

Liczba wiązań typu π: …………………………..