Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła - Do probówki ze stałym etanianem sodu dodano kwas siarkowy (VI)

Do probówki ze stałym etanianem sodu dodano kwas siarkowy (VI)

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła

Wróć do listy
Do probówki ze stałym etanianem sodu dodano kwas siarkowy (VI)

Napisz, czy użycie do przeprowadzenia opisanego doświadczenia kwasu
ortofosforowego(V) zamiast kwasu siarkowego(VI) pozwoli na zaobserwowanie podobnych efektów.