Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła - Właściwości chemiczne berylu, reakcje berylu.

Właściwości chemiczne berylu, reakcje berylu.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła

Wróć do listy

Beryl jest metalem, który reaguje z kwasami oraz ze stężonymi zasadami. Poniżej
przedstawiono schemat reakcji berylu z kwasem i zasadą.

Właściwości chemiczne berylu, reakcje berylu.

Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji oznaczonych numerami 1 i 2,
wiedząc, że jednym z produktów obu przemian jest ten sam gaz. Uwzględnij tworzenie się
kompleksowych jonów berylu.

Równanie reakcji 1:

Równanie reakcji 2: