Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 nowa formuła - Który z kationów jest najsilniejszym utleniaczem?

Który z kationów jest najsilniejszym utleniaczem?

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 nowa formuła

Wróć do listy

W poniższej tabeli podana jest informacja dotycząca barwy wodnych roztworów zawierających wybrane jony.

Który z kationów jest najsilniejszym utleniaczem?

Płytki wykonane z dwóch metali: miedzi i niklu, zanurzono do roztworów azotanu(V) srebra(I) znajdujących się w dwóch oddzielnych probówkach. Przebieg doświadczenia zilustrowano na poniższym schemacie.

Który z kationów jest najsilniejszym utleniaczem?

Po pewnym czasie trwania doświadczenia w każdej probówce zaobserwowano zmianę barwy roztworu.

Spośród kationów: Ag+, Cu2+, Ni2+, wybierz i napisz wzór tego kationu, który jest najsilniejszym utleniaczem.