Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Redukcja manganianu poprzez cykloheksanol

Redukcja manganianu poprzez cykloheksanol

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Cykloheksanol reaguje z manganianem(VII) potasu w środowisku kwasowym zgodnie z poniższym schematem.

Redukcja manganianu poprzez cykloheksanol

Napisz w formie jonowej, z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy), równania reakcji redukcji i utleniania zachodzących w czasie opisanej przemiany. Uwzględnij, że reakcja przebiega w środowisku kwasowym. Dobierz współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

Równanie reakcji redukcji:

Równanie reakcji utleniania:

Redukcja manganianu poprzez cykloheksanol