Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 nowa formuła - Ustalanie stałej równowagi dla reakcji tlenku węgla(II) z wodą

Ustalanie stałej równowagi dla reakcji tlenku węgla(II) z wodą

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Stężeniowa stała równowagi reakcji

Ustalanie stałej równowagi dla reakcji tlenku węgla(II) z wodą

w temperaturze 1000 K jest równa 1.
Na podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2001.
W reaktorze o stałej pojemności znajdowało się 6 moli tlenku węgla(II).
Oblicz, ile moli wody (w postaci pary wodnej) należy wprowadzić do reaktora, aby po ustaleniu się równowagi w temperaturze 1000 K liczba moli wodoru była dwa razy większa od liczby moli tlenku węgla(II).