Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Gaz syntezowy – mieszanina CO i H2

Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Gaz syntezowy – mieszanina CO i H2

Gaz syntezowy – mieszanina CO i H2

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

Gaz syntezowy, czyli mieszanina CO i H2, jest otrzymywany w przemyśle różnymi metodami.
Niżej podano równania dwóch reakcji, w których powstaje taka mieszanina.


I CH4 + CO2 → 2CO + 2H2     H<0

II CH4 + H2O → CO + 3H2     H>0


Na poniższym wykresie przedstawiono zależność stopnia przemiany metanu od temperatury dla dwóch różnych wartości ciśnienia dla jednej z tych reakcji. Stopień przemiany metanu jest miarą wydajności reakcji im większy stopień przemiany, tym większa wydajność reakcji.

Gaz syntezowy – mieszanina CO i H2

 

1. Napisz numer reakcji (I albo II), do której odnosi się powyższy wykres stopnia przemiany metanu. Odpowiedź uzasadnij uwzględnij efekt energetyczny reakcji.

Numer reakcji:


Uzasadnienie:

 

2. Uzupełnij zdanie o wpływie ciśnienia na stopień przemiany metanu wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w nawiasie. Wyjaśnij przedstawioną na wykresie zależność stopnia przemiany metanu od ciśnienia.

W stałej temperaturze wzrost ciśnienia skutkuje (wzrostem / spadkiem) stopnia przemiany metanu.


Wyjaśnienie:

Gaz syntezowy – mieszanina CO i H2

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

Gaz syntezowy, czyli mieszanina CO i H2, jest otrzymywany w przemyśle różnymi metodami.
Niżej podano równania dwóch reakcji, w których powstaje taka mieszanina.


I CH4 + CO2 → 2CO + 2H2     H<0

II CH4 + H2O → CO + 3H2     H>0


Na poniższym wykresie przedstawiono zależność stopnia przemiany metanu od temperatury dla dwóch różnych wartości ciśnienia dla jednej z tych reakcji. Stopień przemiany metanu jest miarą wydajności reakcji im większy stopień przemiany, tym większa wydajność reakcji.

Gaz syntezowy – mieszanina CO i H2

 

1. Napisz numer reakcji (I albo II), do której odnosi się powyższy wykres stopnia przemiany metanu. Odpowiedź uzasadnij uwzględnij efekt energetyczny reakcji.

Numer reakcji:


Uzasadnienie:

 

2. Uzupełnij zdanie o wpływie ciśnienia na stopień przemiany metanu wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w nawiasie. Wyjaśnij przedstawioną na wykresie zależność stopnia przemiany metanu od ciśnienia.

W stałej temperaturze wzrost ciśnienia skutkuje (wzrostem / spadkiem) stopnia przemiany metanu.


Wyjaśnienie: