Chemia: MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA - przewidywanie kierunku przebiegu reakcji utleniania-redukcji

Chemia: MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA - przewidywanie kierunku przebiegu reakcji utleniania-redukcji

przewidywanie kierunku przebiegu reakcji utleniania-redukcji

MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA

Wróć do listy

Ze zbioru:
Fe
Ni
Co
Hg
Mn²⁺
Cd²⁺
Cu²⁺
Ag⁺

wybierz drobiny spełniające warunki opisane w poniższej tabeli. Symbole i wzory wybranych drobin wpisz w wyznaczone miejsca.

przewidywanie kierunku przebiegu reakcji utleniania-redukcji

przewidywanie kierunku przebiegu reakcji utleniania-redukcji

MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA

Wróć do listy

Ze zbioru:
Fe
Ni
Co
Hg
Mn²⁺
Cd²⁺
Cu²⁺
Ag⁺

wybierz drobiny spełniające warunki opisane w poniższej tabeli. Symbole i wzory wybranych drobin wpisz w wyznaczone miejsca.

przewidywanie kierunku przebiegu reakcji utleniania-redukcji