Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - Równanie kinetyczne reakcji – obliczenia

Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - Równanie kinetyczne reakcji – obliczenia

Równanie kinetyczne reakcji – obliczenia

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Równanie kinetyczne reakcji opisanej równaniem:

Równanie kinetyczne reakcji – obliczenia

Szybkość reakcji chemicznej v, wyrażona w jednostce: mol *dm3 * s1, zależy od stężeń molowych substratów reakcji oraz od stałej szybkości reakcji 𝑘 współczynnika charakterystycznego dla danej reakcji. Stała szybkości reakcji zależy od temperatury, a nie zależy od stężenia substratów.

 

1. Napisz jednostkę stałej szybkości reakcji 𝒌 w równaniu kinetycznym opisanej reakcji.

 

 

2. W zamkniętym reaktorze o pojemności 2 dm3 zmieszano 6 moli tlenku azotu(II) i 4 mole tlenu. Podczas reakcji utrzymywano stałą temperaturę T.

Oblicz, ile razy zmaleje szybkość opisanej reakcji w stosunku do szybkości
początkowej, w momencie, w którym stężenie tlenu zmniejszy się o 1 mol * dm3.

Równanie kinetyczne reakcji – obliczenia

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Równanie kinetyczne reakcji opisanej równaniem:

Równanie kinetyczne reakcji – obliczenia

Szybkość reakcji chemicznej v, wyrażona w jednostce: mol *dm3 * s1, zależy od stężeń molowych substratów reakcji oraz od stałej szybkości reakcji 𝑘 współczynnika charakterystycznego dla danej reakcji. Stała szybkości reakcji zależy od temperatury, a nie zależy od stężenia substratów.

 

1. Napisz jednostkę stałej szybkości reakcji 𝒌 w równaniu kinetycznym opisanej reakcji.

 

 

2. W zamkniętym reaktorze o pojemności 2 dm3 zmieszano 6 moli tlenku azotu(II) i 4 mole tlenu. Podczas reakcji utrzymywano stałą temperaturę T.

Oblicz, ile razy zmaleje szybkość opisanej reakcji w stosunku do szybkości
początkowej, w momencie, w którym stężenie tlenu zmniejszy się o 1 mol * dm3.