Chemia: MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA - siła elektromotoryczna (SEM) ogniwa

Chemia: MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA - siła elektromotoryczna (SEM) ogniwa

siła elektromotoryczna (SEM) ogniwa

MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA

Wróć do listy

Zbudowano zestaw doświadczalny zgodnie z poniższym rysunkiem.

siła elektromotoryczna (SEM) ogniwa

Stwierdzono, że siła elektromotoryczna (SEM) tego ogniwa w warunkach standardowych jest równa 0,28 V.

Zidentyfikuj metal Me i napisz, z wykorzystaniem jego symbolu chemicznego, równanie reakcji elektrodowej, która zachodzi w półogniwie I.

siła elektromotoryczna (SEM) ogniwa

MATERIAŁY DODATKOWE CKE 2022 - ELEKTROCHEMIA

Wróć do listy

Zbudowano zestaw doświadczalny zgodnie z poniższym rysunkiem.

siła elektromotoryczna (SEM) ogniwa

Stwierdzono, że siła elektromotoryczna (SEM) tego ogniwa w warunkach standardowych jest równa 0,28 V.

Zidentyfikuj metal Me i napisz, z wykorzystaniem jego symbolu chemicznego, równanie reakcji elektrodowej, która zachodzi w półogniwie I.