Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015 - stężenie równowagowe

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015 - stężenie równowagowe

stężenie równowagowe

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

W pewnych warunkach ciśnienia i temperatury w trzech reaktorach (I, II i III) ustalił się stan równowagi reakcji zilustrowanych równaniami:

 

stężenie równowagowe

 

Napisz numer reaktora, w którym pod wpływem wzrostu ciśnienia (T = const) wzrosło stężenie równowagowe odpowiedniego wodorku, oraz numer reaktora, w którym pod wpływem wzrostu temperatury (p = const) wzrosło stężenie równowagowe odpowiedniego wodorku.

Wzrost ciśnienia skutkuje wzrostem stężenia równowagowego wodorku w reaktorze ….. .
Wzrost temperatury skutkuje wzrostem stężenia równowagowego wodorku w reaktorze ….. .

stężenie równowagowe

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

W pewnych warunkach ciśnienia i temperatury w trzech reaktorach (I, II i III) ustalił się stan równowagi reakcji zilustrowanych równaniami:

 

stężenie równowagowe

 

Napisz numer reaktora, w którym pod wpływem wzrostu ciśnienia (T = const) wzrosło stężenie równowagowe odpowiedniego wodorku, oraz numer reaktora, w którym pod wpływem wzrostu temperatury (p = const) wzrosło stężenie równowagowe odpowiedniego wodorku.

Wzrost ciśnienia skutkuje wzrostem stężenia równowagowego wodorku w reaktorze ….. .
Wzrost temperatury skutkuje wzrostem stężenia równowagowego wodorku w reaktorze ….. .