Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Elektroliza wodnego roztworu.

Elektroliza wodnego roztworu.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Przeprowadzono elektrolizę wodnego roztworu substancji X. W warunkach prowadzenia doświadczenia na każdej z elektrod zaobserwowano jedynie wydzielanie bezbarwnego gazu.
Objętość gazu wydzielonego na jednej z elektrod była dwa razy większa niż objętość gazu otrzymanego na drugiej elektrodzie.

Podkreśl wzór substancji X, której wodny roztwór poddano elektrolizie. Wybierz ten wzór spośród wymienionych poniżej.
HBr

CuSO4

KOH

NaCl

Uzupełnij schemat doświadczenia. Wpisz nazwy gazów zebranych w obu probówkachoraz ładunki („+” albo „–”) obu elektrod.

Elektroliza wodnego roztworu.

Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących na anodzie i na katodzie podczas opisanej elektrolizy.

Równanie reakcji zachodzącej na anodzie:
…………………………………………………………………………………………………..

Równanie reakcji zachodzącej na katodzie:
…………………………………………………………………………………………………..