Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła - Podczas elektrolizy wodnego roztworu chlorku chromu(III) CrCl3…

Podczas elektrolizy wodnego roztworu chlorku chromu(III) CrCl3…

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła

Wróć do listy

Podczas elektrolizy wodnego roztworu chlorku chromu(III) CrCl3 (prowadzonej przy użyciu
elektrod grafitowych) przez roztwór przepłynął ładunek elektryczny Q, co skutkowało
wydzieleniem 156 gramów chromu.

Oblicz, ile gramów cynku wydzieli się podczas przepływu takiego samego ładunku Q przez
roztwór chlorku cynku ZnCl2. Przyjmij, że opisane procesy zachodzą ze 100%
wydajnością. Stała Faradaya ma wartość F = 96500 C mol .

Podczas elektrolizy wodnego roztworu chlorku chromu(III) CrCl3…