Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2018 nowa formuła - Efekty energetyczny reakcji tlenku węgla(IV) z węglem

Efekty energetyczny reakcji tlenku węgla(IV) z węglem

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2018 nowa formuła

Wróć do listy

W wysokiej temperaturze węgiel reaguje z tlenkiem węgla(IV) i ustala się równowaga chemiczna:

Efekty energetyczny reakcji tlenku węgla(IV) z węglem

Objętościową zawartość procentową CO i CO2 w gazie pozostającym w równowadze z węglem w zależności od temperatury (pod ciśnieniem atmosferycznym 1013 hPa) przedstawiono na poniższym wykresie.

Efekty energetyczny reakcji tlenku węgla(IV) z węglem

Oceń, czy reakcja pomiędzy tlenkiem węgla(IV) i węglem jest procesem endo- czy egzoenergetycznym. Odpowiedź uzasadnij.