Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2017 nowa formuła - Przemysłowa produkcja żelaza. Tlenek żelaza (II, III)

Przemysłowa produkcja żelaza. Tlenek żelaza (II, III)

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2017 nowa formuła

Wróć do listy

Pierwszy etap przemysłowej produkcji żelaza w wielkim piecu polega na reakcji tlenku żelaza(III) z tlenkiem węgla(II) z utworzeniem

Przemysłowa produkcja żelaza. Tlenek żelaza (II, III)

i gazowego produktu utleniania tlenku węgla(II) (etap 1.). Następnie, w etapie 2., otrzymany tlenek żelaza, w którym żelazo występuje na dwóch różnych stopniach utlenienia, poddaje się reakcji z tlenkiem węgla(II), w wyniku czego powstają metaliczne żelazo oraz ten sam gazowy produkt, który powstawał w etapie 1.

Na podstawie: K.-H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.

Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji etapu 1. i etapu 2. przemysłowego procesu otrzymywania żelaza w wielkim piecu.