Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła - Właściwości i reakcje glikozydów. O-glikozydy.

Właściwości i reakcje glikozydów. O-glikozydy.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła

Wróć do listy

Glikozydy to grupa związków organicznych stanowiących połączenie cukrów z innymi
substancjami. Cząsteczka glikozydu jest złożona z części cukrowej oraz części niecukrowej.
Ważną grupę glikozydów stanowią O-glikozydy, których cząsteczki powstają w wyniku reakcji
kondensacji z udziałem grupy hydroksylowej cząsteczki cukru. Jednostki cukrowe występują
zwykle w formie cyklicznej i łączą się z częścią niecukrową za pośrednictwem anomerycznego
atomu węgla. Jednym z glikozydów jest salicyna o wzorze:

Właściwości i reakcje glikozydów. O-glikozydy.

W celu zbadania właściwości salicyny przeprowadzono dwuetapowe doświadczenie, którego
przebieg zilustrowano na schemacie.
W pierwszym etapie salicynę wprowadzono do probówek I–III, w których znajdowały się
następujące odczynniki:

Właściwości i reakcje glikozydów. O-glikozydy.

Zawartość probówki III ogrzano. W każdej probówce otrzymano roztwór.
W drugim etapie mieszaninę poreakcyjną otrzymaną w probówce III ostudzono i rozdzielono
na dwie probówki: IV i V, w których znajdowały się następujące odczynniki:

Właściwości i reakcje glikozydów. O-glikozydy.

Uzupełnij poniższą tabelę – opisz barwę zawartości każdej probówki po zakończeniu
danego etapu doświadczenia.

Właściwości i reakcje glikozydów. O-glikozydy.