Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła - Kiedy związek jest chiralny?

Kiedy związek jest chiralny?

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła

Wróć do listy

Aldozy utleniają się tak samo łatwo, jak inne aldehydy, dlatego redukują np. odczynnik
Tollensa. Działanie na aldozę kwasem azotowym(V), który jest silnym utleniaczem, skutkuje
utlenieniem nie tylko grupy –CHO, lecz także grupy –CH2OH. Produktami utlenienia aldoz
kwasem azotowym(V) są kwasy dikarboksylowe.

Na podstawie: R. Morrison, R. Boyd, Chemia organiczna, Warszawa 1985.

Przeprowadzono reakcję chemiczną, w której na D-galaktozę podziałano kwasem
azotowym(V).

Uzupełnij poniższy schemat – wpisz w zaznaczone pola wzory odpowiednich fragmentów cząsteczki związku organicznego.

Oceń, czy cząsteczka powstałego związku organicznego
jest chiralna. Uzasadnij odpowiedź.

Kiedy związek jest chiralny?

Ocena wraz z uzasadnieniem: