Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015 - identyfikacja pewnego estru

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015 - identyfikacja pewnego estru

identyfikacja pewnego estru

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Ester E o masie molowej 178 g ∙ mol −1 zawiera 74,16% masowych węgla. Ten związek otrzymano w reakcji nasyconego monohydroksylowego alkoholu A wykazującego czynność
optyczną oraz monokarboksylowego aromatycznego kwasu B. Sól sodowa kwasu B jest stosowana jako konserwant.

1. Wykonaj odpowiednie obliczenia i ustal wzór półstrukturalny (grupowy) opisanego estru.

 

2. Napisz w formie jonowej skróconej równanie hydrolizy estru E przebiegającej w środowisku zasadowym.

identyfikacja pewnego estru

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Ester E o masie molowej 178 g ∙ mol −1 zawiera 74,16% masowych węgla. Ten związek otrzymano w reakcji nasyconego monohydroksylowego alkoholu A wykazującego czynność
optyczną oraz monokarboksylowego aromatycznego kwasu B. Sól sodowa kwasu B jest stosowana jako konserwant.

1. Wykonaj odpowiednie obliczenia i ustal wzór półstrukturalny (grupowy) opisanego estru.

 

2. Napisz w formie jonowej skróconej równanie hydrolizy estru E przebiegającej w środowisku zasadowym.