Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła - Nomex – polimer stosowany do produkcji materiałów

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła - Nomex – polimer stosowany do produkcji materiałów

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła - Nomex – polimer stosowany do produkcji materiałów

Nomex – polimer stosowany do produkcji materiałów

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła

Wróć do listy

Nomex to polimer stosowany do produkcji materiałów o wysokiej odporności mechanicznej i termicznej. Fragment jego łańcucha przedstawiono poniżej:

Nomex – polimer stosowany do produkcji materiałów

Monomery, z których można otrzymać nomex, różnią się charakterem kwasowo-zasadowym.

1. Uzupełnij tabelę. Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone dwóch monomerów, z których można otrzymać ten polimer.

Nomex – polimer stosowany do produkcji materiałów

2. Uzupełnij zdania. Wybierz i podkreśl jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

Nomex otrzymuje się w wyniku polimeryzacji (łańcuchowej / kondensacyjnej). W tej przemianie (wydziela się / nie wydziela się) produkt uboczny.

Nomex – polimer stosowany do produkcji materiałów

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła

Wróć do listy

Nomex to polimer stosowany do produkcji materiałów o wysokiej odporności mechanicznej i termicznej. Fragment jego łańcucha przedstawiono poniżej:

Nomex – polimer stosowany do produkcji materiałów

Monomery, z których można otrzymać nomex, różnią się charakterem kwasowo-zasadowym.

1. Uzupełnij tabelę. Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone dwóch monomerów, z których można otrzymać ten polimer.

Nomex – polimer stosowany do produkcji materiałów

2. Uzupełnij zdania. Wybierz i podkreśl jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

Nomex otrzymuje się w wyniku polimeryzacji (łańcuchowej / kondensacyjnej). W tej przemianie (wydziela się / nie wydziela się) produkt uboczny.

Nomex – polimer stosowany do produkcji materiałów

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła

Wróć do listy

Nomex to polimer stosowany do produkcji materiałów o wysokiej odporności mechanicznej i termicznej. Fragment jego łańcucha przedstawiono poniżej:

Nomex – polimer stosowany do produkcji materiałów

Monomery, z których można otrzymać nomex, różnią się charakterem kwasowo-zasadowym.

1. Uzupełnij tabelę. Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone dwóch monomerów, z których można otrzymać ten polimer.

Nomex – polimer stosowany do produkcji materiałów

2. Uzupełnij zdania. Wybierz i podkreśl jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

Nomex otrzymuje się w wyniku polimeryzacji (łańcuchowej / kondensacyjnej). W tej przemianie (wydziela się / nie wydziela się) produkt uboczny.